Σελίδες

25/10/2013

M:Upfront Me

Hello everyone!Today my outfit is total black,but…wait a minute.I see pink,aqua and yellow right there!Well,this is my new beanie by the Upfront company.This is what you call the centre of attention and this is a special beanie for those who dear.Grab your own here and don’t let cold weather reach you.Do you like my style here?

Γεια σε όλους!Σήμερα φοράω ένα ολόμαυρο σύνολο,βασικά…ένα λεπτό.Βλέπω ροζ,γαλάζιο και κίτρινο εκεί!Λοιπόν,αυτός είναι ο νέος μου σκούφος από την Upfront company.Αυτό είναι που λες το κέντρο της προσοχής και ένα ιδιαίτερο σκουφάκι για αυτούς που τολμούν.Πάρτε το δικό σας εδώ και μην αφήσετε το κρύο να σας διαπεράσει.Τι λέτε,σας αρέσει το στυλ μου εδώ;


Mango top
Zara outfit
Upfront company beanie
Firetrap booties-similar here

1 comment: