Σελίδες

17/09/2014

M:Simple in French Riviera

Hello world!Here is a post from wherelse?Nice in French Riviera!For this day i chose to go with simple and chic for strolls around the city.So my favourite white details always work for me.Do you like my style?

Γεια κόσμε!Εδώ είναι μία ανάρτηση από πού αλλού;Από τη Νίκαια στη γαλλική Ριβιέρα!Για αυτή τη μέρα διάλεξα κάτι απλό και σικ για βόλτες στην πόλη.Έτσι οι λευκές λεπτομέρειες πάντα δουλεύουν για μένα.Σας αρέσει το στυλ μου λοιπόν;

Zara total outfit

Menbur bag

Assoluto sunglasses

No comments:

Post a Comment