Σελίδες

21/04/2013

M:Kiss Me with Stripes

So for one more time we had our hair done at Mod’s Hair but this time we both asked a special look.We asked for vague but with 2 completely different ways.We didn’t want to be similar or to look like the same so that is the result.what do you say?Do you like my look and clothes?

Για μία ακόμα φορά τα μαλλιά μας επιμελήθηκαν τα Mod’s Hair αλλά αυτή τη φορά ζητήσαμε ένα ειδικό χτένισμα.Ζητήσαμε βαγκ αλλά με δύο εντελώς διαφορετικούς τρόπους.Δεν θέλαμε να μοιάζουν τα μαλλιά μας και έτσι αυτό είναι το δικό μου αποτέλεσμα,τι λέτε;Σας αρέσει το λουκ μου και τα ρούχα μου;

Zara total outfit

2 comments: