Σελίδες

30/05/2016

M:Duomo Carte Postale

Ciao from Milan!Here is my easy and comfortable look for the day,hope you like it!

Γεια από Μιλάνο!Εδώ είναι το εύκολο και άνετο λουκ για τη μέρα,ελπίζω να σου αρέσει!
20160429_134119
20160429_141009 20160428_185536 Νέος φάκελος205
Νέος φάκελος207 Αmerican Eagle jacket+jeans
Zara top
2star shoes
Ray-Ban sunglasses

No comments:

Post a Comment