Σελίδες

08/09/2016

M:Ziggy's Majesty

Ziggy’s beach in Tulum is actually a paradise on earth,so when you take photos there you know,you will end up with a bunch of cartes postales.Enjoy my photos from there!

Η παραλία Ziggy στη Τουλούμ είναι ένας παράδεισος στη γη,οπότε ότι φωτογραφία και αν τραβήξεις,ξέρεις ότι θα καταλήξεις με ένα μάτσο καρτ ποστάλ.Απλά απόλαυσε τις φωτογραφίες από εκεί!
IMG_20160722_114841
IMG_20160722_115211 IMG_20160722_114845 IMG_20160722_115235 IMG_20160722_115329 IMG_20160722_114824 IMG_20160722_122209
Bjorn Borg bikini

No comments:

Post a Comment