29/03/2017

Express Giveaway with Forever 21

Express διαγωνισμός από το S4SisterStyle σε συνεργασία με τα Forever 21.2 τυχεροί θα κάνουν δική τους από μία δωροεπιταγή των 50ευρώ!
Για να την διεκδικήσεις ακολούθησε παρακάτω τα βήματα:
IMG_20170304_122046
1)Κάνε like&comment στο post που θα βρεις στη σελίδα μας στο facebook
2)Ακολουθήστε μας στο facebook εδώ
3)Ακολουθήστε μας στο instagram @s4sisterstyle
Ο διαγωνισμός λήγει τα μεσάνυχτα στις 30 Μαρτίου.Καλή επιτυχία!
Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού,οι 2 νικητές καλούνται να είναι διαθέσιμοι την 1η Απριλίου για την παραλαβή και εξαργύρωση της δωροεπιταγής την ίδια μέρα από το κατάστημα στην Ερμού.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ INSTAGRAM/FACEBOOK

Όσοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό αποδέχονται τους παρακάτω όρους:

1. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών-Bloggers, οι υπάλληλοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕREN GR OPERATIONS GREECE Ανώνυμη Εισαγωγική Εξαγωγική Εταιρεία Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου.» καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Διαγωνισμού: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν “Like” («μου αρέσει») στη φωτογραφία της Διοργανώτριας, με total outfit μάρκας Forever 21 και να προσθέτουν κάποιο σχόλιο (“comment”).  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών, μπορούν όμως να ανακηρυχθούν τυχεροί μόνο για ένα δώρο.  

3. Διάρκεια Διαγωνισμού: Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από 1 έως 2 ημέρες και θα διευκρινίζεται από τις Διοργανώτριες. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού οποιαδήποτε συμμετοχή θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επάγει κανένα απολύτως αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύει τις Διοργανώτριες.

4. Τρόπος ανάδειξης τυχερών: Η κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31/03/2017 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τυχαίων κωδικών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας. Μετά την κλήρωση οι τυχεροί θα ενημερωθούν από τις Διοργανώτριες, μέσω μηνύματος στο λογαριασμό τους στο Instagram ότι συμπεριλαμβάνονται στους τυχερούς του Διαγωνισμού, στο οποίο και θα τους ζητείται το όνομα και το επίθετό τους για την ταυτοποίησή τους, προκειμένου να παραλάβουν τη δωροεπιταγή τους, την οποία οι τυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν κατά τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη του δεν θα ζητούνται από τις Διοργανώτριες προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, παρά μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για την παραλαβή των δώροεπιταγών στους τυχερούς, και τα οποία θα καταστραφούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά.

5. Δώρο: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι δωροεπιταγές αξίας 50 Ευρώ που  θα δύναται να εξαργυρωθούν από τους τυχερούς μόνο την 1η  Απριλίου 2017, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος με την επωνυμία Forever 21 στην Αθήνα (οδός Ερμού, αρ. 46), εφεξής το «Δώρο» ή τα «Δώρα» και την οποία οι τυχεροί θα παραλάβουν από το κατάστημα αυτό της Forever 21 την 1η  Απριλίου 2017 (ημέρα των εγκαινίων) και κατά τις ώρες 14.00 με 17.00, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας στον υπεύθυνο που θα πρέπει να καλέσουν στο τηλέφωνο που θα τους έχει δοθεί από την «Διοργανώτρια», προκειμένου να τους παραδώσει την επιταγή.

6. Σε περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς δεν προσέλθει την 1η  Απριλίου 2017 στο κατάστημα, τη συγκεκριμένη ώρα (14.00-17.00) για να παραλάβει και εξαργυρώσει το Δώρο του, αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το Δώρο το οποίο δικαιούται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το Δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής των Διοργανωτριών, οι τελευταίες δικαιούνται να μην προσφέρουν στον τυχερό ή σε ορισμένους από αυτούς το Δώρο τους, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

7. Οι Διοργανώτριες δύνανται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσουν από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την ελεύθερη κρίση τους είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

8. Αποκλείεται από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό οποιοσδήποτε δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους ή ανήκει στα πρόσωπα τα οποία εξαιρούνται από τους συμμετέχοντες κατά τους παρόντες όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Ο αποκλεισμός συμμετέχοντος για τους λόγους που προβλέπονται στους παρόντες όρους μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ακόμα και μετά την ανάδειξη του ως τυχερού του Διαγωνισμού, οπότε και δεν μπορεί να παραλάβει και / ή εξαργυρώσει το Δώρο. Επιπρόσθετα, όλοι οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, (β) ο λογαριασμός τον οποίο χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους, (γ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε τρίτου, (ε) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στις Διοργανώτριες για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, σε οποιοδήποτε μέσο, όπως ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ ή/και στο διαδίκτυο, ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Instagram, Facebook, Twitter, κλπ).

Επιπλέον, δε θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές που προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που έχουν περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την ελεύθερη κρίση των Διοργανωτριών.

9. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξουν το προσφερόμενο Δώρο, καθώς και να μεταβάλλουν τους Όρους αυτού ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον τύπο ή στο διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Διοργανωτριών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

10. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Διοργανώτριες για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

11. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό με τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στις Ιστοσελίδες κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.

12. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών ή της Forever21.

13. Οι Διοργανώτριες δεν θα τηρήσουν τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με το ν. 2472/1997, όπως ισχύει, είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων, είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε οι ίδιες ή μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσουν.

14. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

15. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2108171203, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00.        


16. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στις Ιστοσελίδες των Διοργανωτριών ή στην συγκεκριμένη δημοσίευση που αφορά στο διαγωνισμό στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram

15 comments:

 1. Kατπληκτικο δωρο!!Ευχαριστουμε πολυ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τελειοοοοο δωρο...!!❤❤❤❤Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία!
   Μακάρι να σταθώ τυχερή θα είναι το ωραιότερο δώρο...!!!

   Delete
 2. Τελειοοοοο δωρο...!!❤❤❤❤Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία!
  Μακάρι να σταθώ τυχερή θα είναι το ωραιότερο δώρο...!!!

  ReplyDelete
 3. Τελειοοοοο δωρο...!!❤❤❤❤Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία!
  Μακάρι να σταθώ τυχερή θα είναι το ωραιότερο δώρο...!!!

  ReplyDelete
 4. Τελειο ευχαριστουμε πολυ!!!

  ReplyDelete
 5. υπέροοοοοοχο...δώροοοοοοοο........!!

  ReplyDelete
 6. πολυ ωραιο δωρο,ευχαριστουμε!

  ReplyDelete
 7. TO ΔΩΡΆΚΙ είναι ΑΠΛΆ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΌ να είστε καλά !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🍩🍩🍩🍬🍬🍬🍭🍭🍭🎶🎶🎶🎉🎉🎉🎀🎀🎀👑👑👑❤❤❤ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ πολύ για το διαγωνισμό! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🍩🍩🍩🍬🍬🍬🍭🍭🍭🎶🎶🎶🎉🎉🎉🎀🎀🎀👑👑👑❤❤❤

  ReplyDelete
 8. Μοναδικό,ότι καλύτερο για ευχάριστα και ποιοτικά δώρα!Ευχαριστούμε πολύ!

  ReplyDelete
 9. τέλειοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

  ReplyDelete
 10. Θαυμάσιο δώρο!! Ευχαριστούμε πολύ!! Facebook: Πετρούλα Φιλίππου - Instagram: apollwnia

  ReplyDelete
 11. είναι φανταστικό .σας ευχαριστούμε πολύ

  ReplyDelete